Náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek

V souladu s § 5 odst. 1, 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování v konzervatoři absolutoriem, stanovuje ředitel školy a komise pro závěrečné zkoušky níže uvedené termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek.

Uchazeč, který bude konat zkoušky v opravném termínu je povinen písemně oznámit řediteli školy, nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky, ve kterém termínu chce konat závěrečné zkoušky.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník do 31. 8. 2016, konají zkoušku v 1. (zářijovém) termínu.

            1. termín                                                                    2. termín

            písemná  zkouška   12. 9. 2017                             12. 12. 2017

            praktická zkouška   13. 9. 2017                             13. 12. 2017

                                               14. 9. 2017                             14. 12. 2017

            ústní zkouška           21. 9. 2017                             21. 12. 2017