Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 8. 6. 2018