Nákup nového osobního automobilu pro výuku autoškoly

V rámci projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001958 proběhla veřejná zakázka malého rozsahu. 

Rozhodnutí zadavatele