Odborný výcvik začíná !!! Informace k výuce od 26. 4. 2021 a k přijímacímu řízení - odloženo na 19. 5. 2021

Informace k výuce:

Od 26. 4. 2021 se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  umožňuje prezenční praktické vyučování (odborný výcvik) žáků všech ročníků, zároveň jsou povoleny skupinové konzultace žáků 3. ročníků a žáků ohrožených školním neuspěchem z jiných ročníků v maximálním počtu 6 žáků, za dodržení těchto podmínek:

  • absence příznaků onemocnění COVID-19 u žáka
  • podstoupení testování nebo předložení potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, ne starší 90 dnů
  • vstup pouze s respirátorem třídy FFP2, KN95 nebo srovnatelných nano roušek
  • vstup na odborný výcvik pouze v pracovním oděvu

Začínáme lichým týdnem

Žáci, kterří mají zájem o oběd si ho musí přihlásit u vedoucí kuchyně a to telefonicky, e-mailem nebo přihlašovácím portálem do 10,00 hod. 23.4.2021.  

Domov mládeže je pro ubytované připraven včetně stravy od neděle 25. 4. 2021 od 19.00 hodin

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s nařízením MŠMT bude rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) zveřejněno jednotně u všech typů středních škol až 19. 5. 2021 (místo původně stanoveného termínu 22. 4. 2021).Prosíme uchazeče o trpělivost.