Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 13. 6. 2022. Ve 2. kole byli přijati všichni uchazeči.    

detaily...

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 a stanovuje následující počty volných míst a termíny pro podání přihlášky...

detaily...

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 6. 5. 2022 nejlépe osobně na sekretariátu školy od 7.00 do 15.00. Při použití poštovních služeb je rozhodující datum podání.

detaily...

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 byla vypsána následující kritéria pro přijetí na jednotlivé učební obory. S úplným zněním se můžete seznámit po stažení příslušného souboru ve formátu PDF.  Přílohou  kriterií je tabulka s bodovým hodnocením. K dispozici jsou také formuláře přihlášek ke vzdělávání. Ty najdete na odkazu OBORY. Příhlášky je nutné odevzdat do...

detaily...

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2022/2023

Přehled o počtu přijímaných žáků pro jednotlivé učební obory.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce škola