Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 25. 6. 2021    

detaily...

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a stanovuje následující počty volných míst a termíny pro podání přihlášky...

detaily...

Výsledky přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 2. 6. 2021 s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

detaily...

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021 / 2022 byla vypsána následující kritéria pro přijetí na jednotlivé učební obory. S úplným zněním se můžete seznámit po stažení příslušného souboru ve formátu PDF.  Přílohou  kriterií je tabulka s bodovým hodnocením. K dispozici jsou také formuláře přihlášek ke vzdělávání. Ty najdete na odkazu OBORY. Příhlášky je nutné odevzdat...

detaily...

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

  Seznam přijatých uchazečů bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy, nástěnce školy v ulici Jemnická. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, pokud budete mít zájem vyzvednout si rozhodnutí osobně, volejte na číslo 384 420 451.   Potvrzení nástupu na školu - odevzdání...

detaily...

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022

Přehled o počtu přijímaných žáků pro jednotlivé učební obory.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce škola