Dokumenty školy

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Ve dnech 26. 6. 2023 a 4. 9. 2023 proběhly volby do školské rady, s výsledky se mužete seznámit v odkazu níže.

detaily...

Důležité dokumenty školy

Zde naleznete důležité dokumenty školy, jako např. zřizovací listinu, školní řád s přílohami ( pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, prevence užívání návykových látek, sankční řád), strategie předcházení školní neúspěšnosti.    

detaily...

Samostatná odborná práce

Pokyn ředitele pro zpracování Samostatné odborné práce (SOP) v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek pro školní rok 2022/2023

detaily...

Svobodný přístup k informacím

Zde naleznete směrnici o podávání informací, žádost o informace a výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za jednotlivé roky.

detaily...

Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů a žádost o stejnopis nebo opis.

detaily...

Výroční zprávy školy

Zde naleznete výroční zprávy o činnosti školy v jednotlivých školních rocích.

detaily...

Dodatky k výučním listům

Zde naleznete dodatky k výučním listům v českém, anglickém a německém jazyce

detaily...

Primární prevence rizikového chování

Základním principem primární prevence rizikového chování (dříve sociálně patologické jevy) u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti ve spolupráci pedagogů, rodičů a žáků.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce rodič