Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 - 2. kolo

INFORMACE K 2. KOLU PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2024/2025 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 422/2023 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. Další informace a tiskopisy najdete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore...

detaily...

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 1. kolo

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená, Uchazeč má právo se vzdát práva na přijetí ke vzdělávání podáním řediteli školy do 17. 5. 2024. Mgr. Radek Hillay                                 ...

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce uchazeč