Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště je základním prostředkem k  prevenci rizikového chování (dříve sociálně patologické jevy) u žáků a slouží  k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti ve spolupráci pedagogů, rodičů a žáků.