Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení

Směrnice pro vydávání stejnopisů a opisů a žádost o stejnopis nebo opis.