Dokumenty školy

Samostatná odborná práce

Pokyn ředitele pro zpracování Samostatné odborné práce (SOP) v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek pro školní rok 2017/2018

detaily...

Důležité dokumenty školy

Zde naleznete důležité dokumenty školy, jako např. zřizovací listinu, školní řád s přílohami ( pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, prevence užívání návykových látek, sankční řád), strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků.    

detaily...

Svobodný přístup k informacím

Zde naleznete směrnici o podávání informací, žádost o informace a výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za jednotlivé roky.

detaily...

Výroční zprávy školy

Zde naleznete výroční zprávy o činnosti školy v jednotlivých školních rocích.

detaily...

Volby do školské rady 2017

Dne 31.8.2017 končí funkční období současné školské rady. Z tohoto důvodu se letos uskuteční volby do školské rady na další tříleté období. Zde naleznete potřebné informace.

detaily...

Primární prevence rizikového chování

Základním principem primární prevence rizikového chování (dříve sociálně patologické jevy) u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti ve spolupráci pedagogů, rodičů a žáků.

detaily...

Opisy dokumentů

Směrnice pro vydávání opisů a žádost o opis.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce škola