Dokumenty školy

Stanovení opravných zkoušek za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a opravných termínů závěrečných zkoušek

Ředitel školy stanovil termíny pro opravné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky.

detaily...

Sdělení ředitele školy

Od 11.5.2020 naše škola umožní konzultace k závěrečným zkouškám (ZZ) dle pokynu MŠMT ČR.

detaily...

Závěrečné zkoušky a přijímací řízení. Jak to letos bude, najdete na odkazu detaily.

přijímací řízení a závěrečné zkoušky ve školnim roce 2019/2020-praktický průvodce

detaily...

Samostatná odborná práce

Pokyn ředitele pro zpracování Samostatné odborné práce (SOP) v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek pro školní rok 2019/2020

detaily...

Důležité dokumenty školy

Zde naleznete důležité dokumenty školy, jako např. zřizovací listinu, školní řád s přílohami ( pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, prevence užívání návykových látek, sankční řád), strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků.    

detaily...

Výroční zprávy školy

Zde naleznete výroční zprávy o činnosti školy v jednotlivých školních rocích.

detaily...

Svobodný přístup k informacím

Zde naleznete směrnici o podávání informací, žádost o informace a výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za jednotlivé roky.

detaily...

Dodatky k výučním listům

Zde naleznete dodatky k výučním listům v českém, anglickém a německém jazyce

detaily...

Primární prevence rizikového chování

Základním principem primární prevence rizikového chování (dříve sociálně patologické jevy) u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti ve spolupráci pedagogů, rodičů a žáků.

detaily...

Opisy dokumentů

Směrnice pro vydávání opisů a žádost o opis.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce škola