GDPR

Informace dle GDPR

pověřenec pro ochranu osobních údajů pro naši školu

Kancelář pověřenců, sdružení fyzických osob, zastoupená Zbyňkem Fexou
Hradební 26, 588 56 Telč

kontaktní údaje na pověřence

Tel. 776 898 878
e-mail: info@osobnidata.eu

oznámení o zpracování osobních údajů

sféra zaměstnanců

sféra žáků

sféra organizační

práva subjektu údajů

  • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

  • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

  • právo na výmaz v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

  • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

  • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

  • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)

  • právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

arrow_forwardDalší stránky v nabídce úřední deska