Dokumenty školy

Výroční zprávy školy

Zde naleznete výroční zprávy o činnosti školy v jednotlivých školních rocích.

detaily...

Vyhlášení výsledků voleb do školské rady

Ve dnech 24. 6. 2020 a 1. 9. 2020 proběhly volby do školské rady, s výsledky se mužete seznámit v odkazu níže.

detaily...

Stanovení opravných zkoušek za 2. pololetí školního roku 2019/2020 a opravných termínů závěrečných zkoušek

Ředitel školy stanovil termíny pro opravné zkoušky a opravné závěrečné zkoušky.

detaily...

Důležité dokumenty školy

Zde naleznete důležité dokumenty školy, jako např. zřizovací listinu, školní řád s přílohami ( pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, prevence užívání návykových látek, sankční řád), strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků.    

detaily...

Svobodný přístup k informacím

Zde naleznete směrnici o podávání informací, žádost o informace a výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím za jednotlivé roky.

detaily...

Dodatky k výučním listům

Zde naleznete dodatky k výučním listům v českém, anglickém a německém jazyce

detaily...

Primární prevence rizikového chování

Základním principem primární prevence rizikového chování (dříve sociálně patologické jevy) u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti ve spolupráci pedagogů, rodičů a žáků.

detaily...

Opisy dokumentů

Směrnice pro vydávání opisů a žádost o opis.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce rodič