Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019 / 2020 byla vypsána následující kritéria pro přijetí na jednotlivé učební obory. S úplným zněním se můžete seznámit po stažení příslušného souboru ve formátu PDF.  Přílohou  kriterií je tabulka s bodovým hodnocením. K dispozici jsou také formuláře přihlášek ke vzdělávání. Příhlášky je nutné odevzdat do 1. 3. 2019

detaily...

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020

  Seznam přijatých uchazečů bude pod přiděleným registračním číslem zveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy, nástěnce školy v ulici Jemnická. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, pokud budete mít zájem vyzvednout si rozhodnutí osobně, volejte na číslo 384 420 451.   Potvrzení nástupu na školu - odevzdání...

detaily...

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020

Přehled o počtu přijímaných žáků pro jednotlivé učební obory.

detaily...

arrow_forwardDalší stránky v nabídce škola