Ústní zkouška - 2. náhradní a opravný termín

Stanovení 2. náhradního a opravného termínu pro ústní závěrečnou zkoušku.

Termín pro žáky, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v řádném termínu z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončili poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna 2016.