Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 byla vypsána následující kritéria pro přijetí na jednotlivé učební obory. S úplným zněním se můžete seznámit po stažení příslušného souboru ve formátu PDF.  Přílohou  kriterií je tabulka s bodovým hodnocením. K dispozici jsou také formuláře přihlášek ke vzdělávání. Ty najdete na odkazu OBORY. Příhlášky je nutné odevzdat do 1. 3. 2023