Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 11. 7. 2023. Ve 3. kole byli přijati všichni uchazeči.

 

 

view_headline Poslední články v rubrice