Doškolení svářečů: 28.3. 2024

Při Středním odborném učilišti zemědělském a služeb Dačice pracuje svářečská škola schválená dle TP A 121 České svářečské společnosti ANB, která mimo jiné provádí došklování a přezkušování zaškolených pracovníků a svářečů dle příslušných norem.

 


Termín konání doškolení svářečů je stanoven na 28. 3. 2024

nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice, od 7:30 na učebně odborného výcviku

Přihlašovat se můžete:

telefonicky na čísle 774 568 845 - Bc. Pavel Matějka, IWT, EWT; nebo 737 283 724 - Mgr. Jiří Doležal

emailem: jiri.dolezal@souz-dacice.cz 

view_headline Poslední články v rubrice