Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin".

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin.


Aktuálně nabízená školení:

​V současné době připravujeme realizace doplňkových školení pro prodloužení platnosti osvědčení I. stupně. S ohledem na novelizaci zákona 326/2004 Sb., která přináší m.j. zkrácení lhůty platnosti tohoto osvědčení z 5ti na 3 roky a to s účinností od 1. 12. 2017.

Školení se s největší pravděpodobností uskuteční v termínech od 27. do 30. 11. 2017. Jedno školení by mělo být v KD v Sedlejově a druhé v KD v Hříšici. V týdnu od 6. do 10. 11. 2017 budou na tomto místě ke stažení pozvánky a přihlášky na jednotlivá školení.

.Další informace na tel. 737 283 724 ; email: jiri.dolezal@souz-dacice.cz