Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin".

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin.


Aktuálně nabízená školení:

​V současné době připravujeme realizace doplňkových školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně. Dále budou vyhlášeny termíny také odborné kurzy pro získání osvědčení I., II. a III. stupně. 

20. 2. 2018 KD Hříšice:  doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně. 

Pozvánka na školení: /admin/upload/files/ostatni/Pozvanka_Hrisice_2018.pdf

Závazná přihláška: /admin/upload/files/ostatni/ZAVAZNA_PRIHLASKA_Hrisice_20.2.2018.doc

 

Dále na týden od 5.3. do 9.3. 2018 - připravujeme základní odborné kurzy pro získání osvědčení I., II. i III. stupně .

Poslední termíny pro základní odborné kurzy i doplňující školení připravujeme na první polovinu dubna.

 

Další informace na tel. 737 283 724 ; email: jiri.dolezal@souz-dacice.cz