Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin".

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona 299/2017 Sb.  a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin.

Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod. 

 

 


V současné době nejsou termíny pro žádné základní odborné kurzy ani pro doplňující školení pro prodloužení platnosti. 

Další informace na tel. 737 283 724 ; email: dojer@seznam.cz ; jiri.dolezal@souz-dacice.cz