Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". 

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona 299/2017 Sb.  a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. 

Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod. 

 


POZOR !!! 

Dobrý den,
sděluji ván touto cestou, že kurzy pro prodloužení platnosti osvědčení a pro získání nových osvědčení v oblasti ochrany rostlin, které měly proběhnout 9. a 10. 11. 2020 v KD Hříšice, se odkládají zatím na neurčito. Až se situace zlepší a budeme znát nějaký možný termín, dám včas zprávu. Vše také bude zveřejněno na stránkách školy www.souz-dacice.cz 
 
Nemusíte mít strach, že by vám osvědčení propadlo. Na školení jste již zaregistrováni a ÚKZÚZ dalo podmínku, že školení má proběhnout nejpozději do 
 
tří měsíců od ukončení nouzového stavu. Také na ty, kteří jsou přihlášení na základní kurzy pro získání osvědčení se do této doby pohlíží jako na osoby způsobilé. 
 
Vy, kterým propadá osvědčení II. nebo III. stupně, ještě musíte poslat na ÚKZÚZ žádost o prodloužení platnosti osvědčení. Tuto žádost je potřeba poslat před koncem platnosti původního osvědčení. 
 
V případě dotazů jsem k dispozici na tel. 737 283 724 nebo na emailu: jiri.dolezal@souz-dacice.cz 
 
 
Přeji vše dobré, hlavně trpělivost a dobré zdraví. 
 
 

Další informace rád poskytne Jiří Doležal na tel. 737 283 724 ; email:  jiri.dolezal@souz-dacice.cz