Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". 

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona 299/2017 Sb.  a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. 

Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod. 

 


POZOR !!! 

Termíny základních kurzů a doplňujících školení:

26. a 27. května 2020, KD Hříšice

 

 

Přihlášky prosím posílejte dle instrukcí v pozvánce - viz níže uvedené odkazy.

 

- základní odborné kurzy pro získání osvědčení I. a II. stupně

pozvánka ke stažení: /admin/upload/files/ostatni/Pozvanka__zakladni_kurz_Hrisice_5_2020.pdf

přihláška ke stažení: /admin/upload/files/ostatni/ZAVAZNA_PRIHLASKA_zakl._kurz_Hrisice_5_2020.doc

 

- doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně

pozvánka ke stažení: /admin/upload/files/ostatni/Pozvanka_Hrisice._dopl._5_2020.pdf

přihláška ke stažení: /admin/upload/files/ostatni/ZAVAZNA_PRIHLASKA_prodl._Hrisice_5_2020.doc

 

 

Další informace rád poskytne Jiří Doležal na tel. 737 283 724 ; email:  jiri.dolezal@souz-dacice.cz