Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin".

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin.


Aktuálně nabízená školení: POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!! místo konání KD Hříšice

5. 2. 2019:   Doplňující školení pro prodloužení platnosti osvědčení I., II. a III. stupně.

Pozvánka na doplňující školení pro prodložení platnosti osvědčení I., II. nebo III. stupně: 

/admin/upload/files/ostatni/SOUZaS__Pozvanka_Hrisice._dopl._2019.pdf 

Závazná přihláška na doplňující školení pro prodložení platnosti osvědčení I., II. nebo III. stupně

/admin/upload/files/ostatni/ZAVAZNA_PRIHLASKA_prodl._Hrisice_1_2019.doc  

Nezapomeťe si vzít průkaz totožnosti a staré osvědčení.

 

Odborné kurzy pro získání Osvědčení odborné způsobilosti I. a II. stupně: 13. a 14. března 2019, KD Hříšice

Pozvánka na odborný kurz pro získání osvědčení I. nebo II. stupně:

/admin/upload/files/ostatni/Pozvanka__zakladni_kurz_Hrisice_3._2019.pdf 

Závazná přihláška na odborný kurz pro získání osvědčení I. nebo II. stupně:

/admin/upload/files/ostatni/ZAVAZNA_PRIHLASKA_zakl._kurz_Hrisice_3_2019.doc 

 

Další informace na tel. 737 283 724 ; email: dojer@seznam.cz ; jiri.dolezal@souz-dacice.cz