2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a stanovuje následující počty volných míst a termíny pro podání přihlášky a datum přijímacího řízení:

Počty přijímaných žáků

Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) 23-68 -H/01          13 žáků

Zedník 36-67-H/01                                                                                                           4 žáci

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01                                                                   9 žáků

Kuchař-číšník 65-51-H/01                                                                                               8 žáků

Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářská výroba) 29-51-E/01                                       4 žáci

Opravářské práce 41-55-E/01                                                                                        5 žáků

Termín odevzdání přihlášky do: 24.5.2019

Přijímací řízení: 27.5.2019