Výsledky přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Zápisový lístek je nutné odevzdat do 9. 5. 2019. Po tomto dni zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.