Informace k provozu podatelny

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86.

Prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy můžete zaslat do školy datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny:

podatelna@souz-dacice.cz

Úřední hodiny podatelny:

pondělí – pátek 7:00 – 15:00

Technické parametry datové zprávy:

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude škola postupovat v souladu s platnou legislativou.

  1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
    Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: .pdf, .doc, .docx,  .jpg,Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MB
  2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
    Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
  3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.

Doručený elektronický dokument je při příjmu do ESS (zejména hromadný import dokumentů) a navazujícím uložení vždy opatřen časovým razítkem. Evidenci nepodléhají dokumenty, které z hlediska činnosti naší účetní jednotky nemají úřední charakter (dle § 2 vyhlášky č. 191/2009 Sb.). Ke každému přijatému dokumentu přistupují zodpovědní pracovníci v souladu s § 69a odst. 8 zákona o archivnictví. Tj. existuje právní fikce nepopiratelnosti elektronického dokumentu, kdy se každý dokument v digitální podobě považuje za platný (neprokáže-li se opak), pokud je podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou oprávněné osoby a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. Při doručování elektronických dokumentů je nezbytná ochrana „firemní“ počítačové sítě (příp. jednotlivých počítačů) před „škodlivými kódy“ (viry, trojské koně apod.). Za uvedenou ochranu a její průběžnou aktualizaci prostřednictvím firewallu, antivirových programů a dalších utilit odpovídá správce počítačové sítě. Všechny dokumenty přicházející do organizace jsou tedy na vstupu podrobeny výše uvedené kontrole. Pokud nebyla zjištěna virová nákaza, jsou uloženy v úložišti doručených datových zpráv (zde zůstávají po celou dobu životního cyklu, až do ukončení skartačního řízení), zavedeny do ESS a zobrazeny v ESS na počítači pro provedení dalších úkonů. V případě zjištění napadení/poškození elektronického dokumentu je tento dokument okamžitě vymazán. Správce hostované spisové služby odpovídá za nastavení a provoz základní antispamové ochrany – filtru ESS. Tzn. do ESS nejsou propuštěny datové soubory, které filtr jednoznačně identifikuje jako spam (nevyžádané obchodní sdělení). Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Informace k provozu podatelny ke stažení ve formátu pdf

arrow_forwardDalší stránky v nabídce o škole