2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 a stanovuje následující počty volných míst a termíny pro podání přihlášky a datum přijímacího řízení:

Počty přijímaných žáků

Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) 23-68 -H/01          12 žáků

Zedník 36-67-H/01                                                                                                           3 žáci

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01                                                                   7 žáků

Kuchař-číšník 65-51-H/01                                                                                               7 žáků

Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářská výroba) 29-51-E/01                                       5 žáků

Opravářské práce 41-55-E/01                                                                                        5 žáků

Zemědělec-farmář 41-51-H/01                                                                                       4 žáci

Termín odevzdání přihlášky do: 29.6.2020

Přijímací řízení: 30.6.2020