Výuka od 14.10. 2020

Dle usnesení vlády bude výuka probíhat povinně distančním způsobem. 

Ve dnech  26.10. - 30.10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

podrobnosti

Stravování a ubytování.

Žáci na distanční výuce mají nárok se stravovat, ale pouze na nám. Republiky. Od 11.30 do 12.00 bude možný výdej do jídlonosičů.

Stravu je ale nutné přihlásit.

Ubytování není možné

Dodatek školního řádu - distanční výuka