Výuka od 25.11. 2020

Dle usnesení vlády bude výuka od 25. 11. 2020 probíhat  takto:

 

Teoretická výuka:

1. a 2. ročník - povinná distanční výuka

3. ročník - prezenční výuka ve škole

Odborný výcvik:

prezenční výuka dle týdnů pro všechny ročníky

Stravování:

Všichni žáci, kteří se pravidelně stravují a mají 25. 11. prezenční výuku budou  přihlášeni k obědu.

Pokud žáci nemají zájem o stravování musí si oběd odhlásit !!!!!

Žáci na distanční výuce mají nárok se stravovat, ale pouze na nám. Republiky. Od 11.30 do 12.00 bude možný výdej do jídlonosičů.

Stravu nutné objednat.

Ubytování:

Je zajištěno pro žáky prezenční výuky na DM, včetně celodenní stravy.

Na DM možno přijet už 24. 11. 2020 od 18.00.

ROUŠKY POVINNÉ !!!!!!!!

SVAČINU VZÍT S SEBOU !!!!!! bufet i automaty mimo provoz !!!!!!!!!

podrobnosti

Dodatek školního řádu - distanční výuka