Den otevřených dveří

Zajemci o individuální prohlídku se mohou nahlásit na čísle 737 283 724 nebo na čísle 607 843 092.

informace o učebních oborech: