Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". 

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona 299/2017 Sb.  a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. 

Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod. 

 


Plánované termíny školení 

10. a 11. 5. 2022 Hříšice  (prodloužení platnosti pouze 10. 5. 2022)

pozvánka na základní kurz ke stažení 

pozvánka na školení pro prodloužení platnosti ke stažení

závazná přihláška na zákl. kurz ke stažení 

závazná přihláška pro prodloužení platnosti ke stažení

 

zde si můžete stáhnout žádost pro ÚKZÚZ o prodloužení platnosti osvědčení nebo o vydání nového osvědčení II. nebo III. stupně: /admin/upload/files/ostatni/Zadost_formular_2020.docx

 

 

Přeji vše dobré, hlavně trpělivost a dobré zdraví. 

Další informace rád poskytne Jiří Doležal na tel. 737 283 724 ; email:  jiri.dolezal@souz-dacice.cz