Ochrana rostlin

ochrana-rostlin.jpg

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice je organizace pověřená Ministerstvem zemědělství ke konání odborných kurzů pro získání a pro prodloužení platnosti osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". 

Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravuje § 86, 86a a 86b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění zákona 299/2017 Sb.  a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, v platném znění.

Touto odbornou způsobilostí musí disponovat všechny osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky na ochranu rostlin. 

Informace lze získat také na webových stránkách ÚKZÚZ, Rostlinolékařském portále apod. 

 


POZOR !!! Informace pro přihlášené na kurzy odborné způsobilosti na vyhlášené termíny do Sedlejova a Hříšice. 

Plánované termíny školení 

27. 10. 2021 Hříšice

10. 11. 2021 Sedlejov

24. 11. 2021 Hříšice

Začátek 7:45 

Nemusíte mít strach, že by vám osvědčení propadlo. Na školení jste registrováni na základě zaslaných přihlášek a ÚKZÚZ dalo podmínku, že školení má proběhnout nejpozději do konce kalendářníhop roku 2021. Také na ty, kteří jsou přihlášení na základní kurzy pro získání osvědčení se do této doby pohlíží jako na osoby způsobilé. 

 

zde si můžete stáhnout žádost pro ÚKZÚZ o prodloužení platnosti osvědčení nebo o vydání nového osvědčení II. nebo III. stupně: /admin/upload/files/ostatni/Zadost_formular_2020.docx

 

Přeji vše dobré, hlavně trpělivost a dobré zdraví. 

 

Další informace rád poskytne Jiří Doležal na tel. 737 283 724 ; email:  jiri.dolezal@souz-dacice.cz