Informační systém Bakaláři

Přístup rodičů a zákonných zástupců 1. ročníků k informačnímu systému BAKALÁŘI

Všichni žáci prvních ročníků obdrželi od třídních učitelů přístupové údaje pro rodiče a zákonné zástupce k informačnímu systému BAKALÁŘI.

Přístup do informačního systému je přes stránky školy v odkazu "rodič" kliknutím na odkaz "Informační systém". a následným vyplněním přihlašovacích údajů.