2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60 a § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a stanovuje následující počty volných míst a termíny pro podání přihlášky a datum přijímacího řízení:

Počty přijímaných žáků

Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) 23-68 -H/01             5 

Zedník 36-67-H/01                                                                                                           2 

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01                                                                   3 

Kuchař-číšník 65-51-H/01                                                                                              10 

Potravinářská výroba (ŠVP Cukrářská výroba) 29-51-E/01                                        4 

Opravářské práce 41-55-E/01                                                                                         1 

Zemědělec-farmář 41-51-H/01                                                                                       0 

Termín odevzdání přihlášky do: 10.6.2021

Přijímací řízení: 11.6.2021