Dovybavení elektrotechnického kroužku

Již druhým rokem pracuje při DM elektrotechnický kroužek, který je organizován na podnět žáků školy.

Již druhým rokem pracuje při DM elektrotechnický kroužek, který je organizován na podnět žáků školy. Práce tohoto zájmového útvaru přispívá k rozvoji technických dovedností žáků. V rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2017 byl vyhlášen dotační program ,,PODPORA PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ,“ kterého jsme využili a podali si žádost o poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení elektrotechnického kroužku.“

Finanční podpora byla využita na zakoupení dvoukanálového stolního osciloskopu, generátoru funkcí, dvojitého laboratorního zdroje, kombinované pájecí stanice SOLOMON, extra velké sady nářadí v zamykatelném kufru, vývojové desky a převodníku USB.

Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnutou podporu a věříme, že se nám bude dařit cíle projektu naplňovat.