Modernizace cvičné kuchyně

Díky Nadaci ČEZ modernizujeme cvičnou kuchyni pro naše žáky.

V letošním školním roce se nám podařilo získat finanční příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 228.019,- Kč. Díky tomuto příspěvku jsme zmodernizovali cvičnou kuchyni pro žáky tříletého učebního oboru Cukrářská výroba. Zakoupili jsme nové pracovní linky, konvektomat a moderní cukrářskou pec. Škola investovala do nové elektroinstalace, obkladů a oken. Zavedením nových technologií jsme zvýšili úroveň výuky našich žáků a přiblížili jsme se více reálnému provozu.