Schůze Spolku rodičů a třídní schůzky se konají dne 23. 11. 2018

Schůze zástupců jednotlivých tříd Spolku rodičů s vedením školy se koná 23.11.2018 od 12:30 v učebně kuchařů na Jemnické ulici.

Třídní schůzky začínají v 13:30 v jednotlivých třídách ve škole na Jemnické ulici.