Schůze Spolku rodičů a třídní schůzky se konají dne 23. 11. 2018