Volný den - ředitelské volno

Ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vyhlašuje volný den - ředitelské volno pro všechny žáky školy dne 29. 9. 2023.