Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Zápisový lístek je nutné odevzdat do 13. 6. 2022. Ve 2. kole byli přijati všichni uchazeči.