Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 1. kolo

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená,

Uchazeč má právo se vzdát práva na přijetí ke vzdělávání podáním řediteli školy do 17. 5. 2024.

Mgr. Radek Hillay                                                                                                                                                                                                   ředitel školy