Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 10. 5. 2023 nejlépe osobně na sekretariátu školy od 7.00 do 15.00. Při použití poštovních služeb je rozhodující datum podání.

Seznam přijatých žáků pro školní rok 2023/2024.

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, červenou část nahradte Vašimi údaji, upravte podle pohlaví a aktuálního roku přijetí.