Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Zápisový lístek je nutné odevzdat nejpozději do 6. 5. 2022 nejlépe osobně na sekretariátu školy od 7.00 do 15.00. Při použití poštovních služeb je rozhodující datum podání.