34. kolo výzvy ROP NUTS II Jihozápad - Modernizace vybavení dílen praktického vyučování SOUZaS Dačice