Jihočeský kraj podporuje školy

V rámci dotačních programů Jihočeského kraje jsme získali podporu v oblasti sportu, zájmové činnosti, propagace technických oborů a podpory žáků učebního oboru zedník.

Jihočeský kraj každoročně vyhlašuje mnoho dotačních programů. Snažíme se jich co nejvíce využívat a docela se nám daří. V uplynulé, období jsme získali tyto podpory:

Dotační program: Podpora sportu

Název projektu: Nové vybavení fitcentra – posilovny SOU zem. a služeb Dačice 2019

Celkové náklady: 139 090,- Kč

Dotace JčK: 100 000,- Kč

Novou kladkovou posilovací věž využívají žáci při hodinách tělesné výchovy i při aktivitách domova mládeže.


Dotační program: Podpora technického vzdělávání

Název projektu: Propagace učebních oborů SOUZaS Dačice 2018

Celkové náklady: 89 730,24 Kč

Dotace JčK: 60 000,- Kč

Finanční prostředky byly využity na výrobu a nákup propagačních předmětů, bannerů, tiskovin, ….


Dotační program: Podpora práce s dětmi a mládeží

Název projektu: Podpora zájmové činnosti SOUZaS Dačice 2019

Celkové náklady: 32 807,-

Dotace JčK: 20 000,-

Byla pořízena dvouhořáková plynové výheň pro kroužek „Umělecké kování“ a indukční ohřívač pro „Opravárenský kroužek“.


Dotační program: Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

Název projektu: Podpora žáků učebního oboru zedník SOUZaS Dačice 2018/2019

Celkové náklady: 135 600,- Kč

Dotace JčK: 135 600,- Kč

Tento dotační program je zcela hrazen z prostředků JčK. Žáci musí splnit kritéria pro získání podpory. V uplynulém školním roce byla úspěšnost žáků v čerpání příspěvku 83,4 %, což je příznivé. Potěšující je skutečnost, kdy tři žáci oboru zedník získali prémii 3.500,- Kč za vyznamenání u závěrečných zkoušek.