EDUgrant Termokamery do výuky

Závádíme moderní techniku do výuky

                                                            

Název projektu: TERMOKAMERY do výuky

Cílem projektu je zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů, zejména fyziky, základů přírodních věd, odborných předmětů v teoretickém vyučování a také na odborném výcviku, naměřené údaje pak bodu sloužit jako podklad pro práci s daty v rámci matematiky a informatiky. Přístroje budou sloužit k posilování skupinové práce jak v budově školy, tak při měření v terénu. Kamery najdou využití napříč všemi obory školy. Poslouží k ověřování teorie praktickými pokusy, a to od sledování rozdílu teplot v různých prostředích – les-mýtina po kůrovci, prázdná ulice-ulice se stromy, vodní plocha, monitorování tepelných ztrát budov, porovnání účinnosti izolačních materiálů, až po sledování zdravotního stavu zvířat při zánětlivých procesech v těle a změna teploty. Bonusem práce s termokamerami pak bude profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy