Modernizace vybavení dílen praktického vyučování SOUZaS Dačice

„Modernizace vybavení dílen praktického vyučování SOUZaS Dačice“ - takový je název projektu, který Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice realizuje za pomocí prostředků evropských fondů.

Cílem projektu reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03286 je zlepšení kvality odborného vzdělávání v podmínkách SOUZaS Dačice se zaměřením na současné moderní technologie využívané v praxi a jejich zavedení do výuky. Konkrétně bylo z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši téměř 4.080.000,- Kč a z prostředků Jihočeského kraje ve výši téměř 720.000,- Kč pořízeno následující zařízení a stroje: zkušební stanice komponentů vznětových motorů, zařízení pneuservisu, kolový traktor, svařovací zdroje a zařízení pro strojní obrábění kovů.