Šablony II pro SŠ a DM 2019-2021

Projekt SOU Dačice II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013702,

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu SOU Dačice II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013702, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora kurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Celková výše podpory činí 1 248 962 Kč.