Digitalizujeme školu - realizace investice Národního plánu obnovy-komponenta 3.1